Tanya Biztonság

Külterületi biztonság - a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Tanyaprogramja

A szórványtelepülésen élők szubjektív biztonságérzetének erősítése érdekében a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1997-ben - az országban az elsők között - kezdte meg külterületi biztonsági programjának kidolgozását.

A térségünkben lévő tanyaingatlanok száma igen magas, mintegy húszezerre tehető. A 2011-es népszámlálás adatai alapján Csongrád megye lakosságának 9,4%-a  (39 125 fő) él tanyán (KSH).  Ezen lakosok között jelentős számban vannak idősek, egyedül élők.

Emellett a megye a tanyák elhelyezkedése szempontjából is a kiemelt figyelmet igénylő területek közé tartozik, tekintettel, hogy rendszere „szórt tanya”. A bűncselekmények elkövetésének szempontjából ez a típusú külterület olyan élettér, ahol a szomszéd, a segítség messze van, a vagyonvédelmi eszközök, rendszerek hiányoznak, a lakosság az infrastrukturális adottságok miatt viszonylag nehezen mozog. Az államhatárok közel vannak, a nagy lakatlan terek miatt pedig a jogsértőknek könnyebben el tudnak menekülniük.

Mindezekre figyelemmel speciális bűnmegelőző, egyedi prevenciós megoldások kimunkálása vált szükségessé. A program kidolgozása valamint végrehajtása a kezdetektől fogva a CSMRFK Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztály koordinálásával, a társszervek és civil együttműködők bevonásával történik.

A program legfontosabb elemei:

A Tanyaprogramhoz kapcsolódó Külterületi járőrszolgálat során a polgárőrök, mezőőrök, valamint határrendészek, kmb-sek és a bűnmegelőzés területén dolgozó rendőrök a legfontosabb közbiztonsági, határrendészeti, bűnmegelőzési információkat személyesen osztják meg a nagyrészt 60 év feletti lakossággal. Emellett tanyánként átadásra kerül a Bűnmegelőzési Osztály által összeállított „Bárka biztonsági csomag” is.      

A rendőrkapitányságok kezdeményezésére az érintett szakemberek részvételével rendszeresen összehívott Tanyakabinetek célja az adott külterületi, tanyás térségek közbiztonsági helyzetének értékelése. A fórum lehetőséget ad a különböző intézmények, szakhatóságok tapasztalatcseréjére, az aktuális problémák megvitatására, a bűnmegelőzést segítő információs bázisok erősítésére.

Fentiek mellett a tanyai lakosság problémáinak minél gyorsabb megoldása érdekében rendőrségi kezdeményezésre a legtöbb helyen működik úgynevezett Civil/Közbiztonsági Hírlánc. Ezen bűnmegelőzési rendszer tagjai - a rendőrség koordinatív tevékenysége mellett - a települési önkormányzatok, az egészségügyi-szociális ellátó rendszerben dolgozók, a polgárőr szervezetek, a falu- és tanyagondnokok, a mező-, gát-, vad-, és halőrök, vadász- és erdésztársaságok, továbbá mindazon szervezetek, amelyek valamilyen módon kapcsolatba kerülnek a tanyákon élő lakossággal. Ők közvetlenül szembesülhetnek a tanyán élők problémáival, melyeket a gyors segítségnyújtás érdekében jeleznek az illetékeseknek.

A Tanyaprogram főbb állomásai 1997-től:
1997/98. Felmérés strukturált kérdőívekkel a lakosság biztonságérzetét, igényeit érintően.
2000. Ajánlás a polgármestereknek a Civil Hírlánc bevezetésére. (I. tanyakonferencia)
2002. Tanyai járőrözés indulása.  
2004. „Pusztázó” (II. tanyakonferencia); az Európai Bűnmegelőzési Hálózat Kézikönyvévben 
először szerepel a program ajánlásként.
2007. Mórahalmi hatékonyságvizsgálat ;„Pusztázgató” (III. tanyakonferencia).
2008. A program újragondolása, felmérés
2009. Külterületi vagyonvédelmi kiadványok szerkesztése - terjesztése.
2009. IV. „Bárkával Pusztázó” Tanyakonferencia (a BM, az ORFK, a Szegedi   
Tudományegyetem  és az egyházak együttműködésében).
2010. Főkapitányi norma a külterület védelme érdekében.
2011. „Pusztázó” Közbiztonsági Hírlánc-szolgálat indul.

2012. TÁMOP-5.6.1C-11/2 „Csongrád megyei összefogás az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés érdekében - Nem vagyunk egyedül” című nyertes pályázat.

 • A 2014. szeptemberéig tartó projektben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, valamint a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság közösen vett részt. Az elnyert támogatásnak köszönhetően lehetőség volt a program kiegészítésére, új elemekkel történő bővítésére:
 • A pályázatnak köszönhetően 12 fajta brosúra, prevenciós matrica nyomtatására került sor.
 • A Közbiztonsági Hírláncban résztvevő szervezetek bevonásával a kapitányságokon Tanyakabineteket szerveztünk a problémák megbeszélése, a tapasztalatcsere, a szakmai munka összehangolása érdekében.
 • A lakossággal történő közvetlen kapcsolatfelvétel megteremtésére a hat rendőrkapitányság illetékességi területén lakossági fórumokat szerveztünk vagyonvédelem témakörben (összesen 10 alkalommal).
 • A rendőrkapitányságok munkatársai  a társszervekkel közösen rendszeres Külterületi járőrszolgálatot láttak el.
 • Tízezer példányszámban nyomtattuk ki „Pusztázó” elnevezésű speciális kiadványunkat, amely hasznos információkkal segíti a tanyai ingatlanokban élő lakosság biztonságát.
 • A pályázat keretében négy vagyonvédelmi kisfilmet készítettünk: „Külterületen”, „Idősek védelme”, „Hogyan vigyázzunk lakásunkra”, „Betörők” témában. Ezeket különféle bűnmegelőzési előadások, lakossági fórumok alkalmával vetítjük.
 • A pályázatnak köszönhetően beszerzett 800 db elektronikus ajtóék mintegy felét kollégáink a külterületi járőrszolgálatok, lakossági fórumok alkalmával osztották ki.
 • A rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési munkatársasai felkérés alapján huszonhat alkalommal vettek részt nagyobb lakossági rendezvényeken.
 • Krízisintervenció keretében a kiemelt ügyekben a megyei kormányhivatallal közösen jártunk el, ehhez kapcsolódva több interdiszciplináris esetmegbeszélésre is sor került.

2013.

A Tanyaprogram mint Magyarország bűnmegelőzési „jó gyakorlata” - elnyert szakmai pályázat alapján - meghívást kapott az Európai Unió SELPE-programja (Sharing Experience in Local Policing in Europe, azaz „A helyi rendészeti tapasztalatok megosztása Európában”)  keretében Valenciában megtartott szemináriumra, majd a program zárásaként Bulgáriába.

2014.

 • A program ismételten bekerült az „European Crime Prevention Network Toolbos Series” („Európai Bűnmegelőzési Hálózat Bűnmegelőzési Eszköztár Sorozat”) elnevezésű szakmai kiadványába, ajánlásként. A Belügyi Szemlében saját összefoglaló tanulmány jelent meg a program során végrehajtott feladatokról.
 • A főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a tanyaprogramot összegezve pályázatot nyújtott be a IIASA-SHIBA minőségfejlesztési díjra közigazgatás, közszolgálat területén végzett tevékenység” kiírásban, csoport kategóriában, a társadalmi felelősségvállalás témakörében. A pályázat során külső szakértők dokumentumokat és helyszíni ellenőrzést is felhasználva több szempontból (munkafolyamat, módszerek, cél-eredmény, fenntarthatóság, belső-külső szemléletváltás, kommunikáció stb.) vizsgálták meg programunkat, és tettek javaslatot a díj alapítójának, Shoji Shiba professzor úrnak.
2015.
 • A CSMRFK Bűnmegelőzési Osztálya SHIBA-díjat kapott. Az elismeréssel a tizennyolc éves Tanyaprogram végrehajtását, a lakosság szubjektív biztonságérzetének erősítése érdekében végzett tevékenységet és szakmai együttműködést értékelték.
 • A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 2015-ben kiírt pályázata a tanyás térséggel rendelkező megyék számára biztosít anyagi forrást, egyrészt új külterületi bűnmegelőzési programok kidolgozására, másrészt a korábban megkezdett programok folytatására. Békés, Bács-Kiskun és Csongrád megye együtt pályázott, és dolgozta ki a „Közösen a Dél-alföldi Régió külterületeinek biztonságáért, az élhetőbb tanyavilágért” elnevezésű projektet. Az elnyert támogatásnak köszönhetően lehetőség nyílt a megyei programok újabb bővítésére is.

A pályázat legfontosabb moduljai, vállalt feladatai:
-„Dél-alföldi Pusztázó” információs kiadvány: a támponti levélszekrényekbe (közel 52 ezer ingatlanba) eljuttatott tájékoztató a legfontosabb vagyon- és áldozatvédelmi tanácsokkal, hasznos információkkal segíti a polgárok biztonságérzetének erősítését.

- Megelőzési információkat tartalmazó szóróanyagok: a prevenciós kiadványok, szóróanyagok (zseblámpa, biztonsági matricák, hűtőmágnes, láthatósági mellény, ajtóék, zseblámpa stb) lakossági fórumokon, képzéseken, bűnmegelőzési rendezvényeken, külterületi járőrszolgálatok alkalmával kerültek kiosztásra.

- „Látni és látszani”: a kerékpáros balesetek megelőzését láthatósági mellények tanyákon élőkhöz történő kijuttatásával igyekezett a pályázat támogatni.- A lakosság szubjektív biztonságérzetének felmérése: 600 fő megkérdezésével történt a 
pályázat indulásakor, valamint a projekt zárásakor.

- Weblap készítése: a BMRFK szakmai koordinálásával a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében, emellett a már meglévő www.bulisbiztonsag.hu (Csongrád MRFK által szakmailag felügyelt honlap) fejlesztésére is lehetőség nyílt.

- Képzések: a projektben résztvevők hatékony munkavégzéshez naprakész ismeretekre van szükségük, ezek megszerzését neves szakemberek előadásai segítették a három megyében.

- Közös logó: az egységes arculat szimbolizálta a bűnmegelőzési tevékenység terén felvállalt együttműködést.

- Lakossági fórumok szervezése: a bűnmegelőzési információk minél közvetlenebb átadása, a lakossággal való együttműködés erősítése érdekében a régió valamennyi rendőrkapitányságán.

- Aggyal-sakkal a bűnmegelőzésért: a modul a gyermekeket szólított meg. A prevenciós előadásokkal kiegészülő játékos versenyeken megismerkedhettek az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeivel, a legfontosabb prevenciós tudnivalókkal.

- Rádióval a bűnmegelőzésért: a speciális információk minél szélesebb körű terjesztése érdekében az írott sajtó mellett az elektronikus média (a rádiók) is meghatározó elemei a pályázatnak. Tizenkét bűnmegelőzési spotunk hasznos tanácsokkal látta el a régió külterületének lakosságát. Emellett megyénként három magazinbeszélgetéssel tájékoztattuk a hallgatókat az aktuális bűnmegelőzési tudnivalókról, a pályázat végrehajtásának folyamatáról.

A pályázat lezárulása után

A Tanyaprogram, melynek működését főkapitányi intézkedési terv szabályozza, a korábbiakhoz hasonlóan a pályázat lezárása után is folyamatosan működik.  A kapcsolódó feladatok végrehajtása főként a program állandó elemeinek (Külterületi járőrszolgálat,  Tanyakabinet, Civil/Közbiztonsági Hírlánc) megvalósításán keresztül történik.

 

Kapcsolódó anyagok: Szórólapok

Rendezvénynaptár

előző 2017. július következő
KeSzeCsüPénSzoVas
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Hírlevél

A PoliceMail a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendszeresen megjelenő információs hírlevele.
Íratkozz fel hírlevelünkre, hogy első kézből kapj friss információkat, értesülj a legújabb felhívásokról, hirdetményekről, melyek a biztonságodat védik.
Feliratkozom