Rendőrségi bűnmegelőzési tevékenység

A 2012. év bűnmegelőzési tevékenységéről:

1. A megye helyzetértékelése:

A Csongrád Megyei Rendőr - főkapitányság illetékességi területén folyó rendőri munkát, így a bűnmegelőzési tevékenységet alapvetően meghatározza uniós tagságunk, az aktuális társadalmi-gazdasági viszonyok alakulása, valamint a megye földrajzi fekvése, mely tényezők hatással vannak a bűncselekmények számának és struktúrájának alakulására, a speciális beavatkozási területek meghatározására is.

Csongrád megye a Dél-alföldi régió közepén, fontos közlekedési és kereskedelmi útvonalak metszéspontjában fekszik, lakosainak száma a 2011. évi népszámlálás adatai szerint 418 ezer. Hatvan településéből 9 városi státuszban van, ezzel az ország második legurbanizáltabb megyéjének számít. Ugyanakkor a lakosok mintegy tizede külterületen, főként lakóhely és gazdálkodás céljára épült tanyán él. A bűnügyi helyzet alakulására hatással van Szeged nagyvárosi jellege, valamint egyetemvárosi szerepe is. A megye kulturális, közoktatási, egészségügyi és tudományos központ. Az itt folyó középfokú oktatás hozzávetőleg 25 ezer diákot érint közel 100 intézményben. A felsőoktatásban résztvevők jelentős része Csongrád megyében részesül képzésben, ami a Szegedi Tudományegyetem karaira vonatkozóan mintegy 30 ezer fő (egy közepes méretű magyar város lélekszáma) hallgatót jelent.

Fontos tényező, hogy a megyehatár egy része államhatár, mely egyben a schengeni övezet határa is. A közel 130 km-es szakaszon jelenleg három határrendészeti kirendeltség - Szeged, Kiszombor, Nagylak - működik, valamint hat rendőrkapitányság látja el szolgálati feladatait. A közlekedésbiztonsági helyzetet jelentősen befolyásolja, hogy a két szomszédos déli országból, Romániából és Szerbiából kiindulva, illetve ezekbe az országokba tartva nagyszámú gépjármű halad át Csongrád megye területén. A határok közelsége miatt jellemző, hogy a külföldi elkövetők sokszor már a bűncselekmény észlelését megelőzően elhagyják az országot. Emellett a jogellenesen Magyarországra belépő, itt tartózkodó, és az országban munkát vállaló személyek kiszűrése, az illegális migrációhoz kapcsolódó egyéb jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés is főként az első védvonalként funkcionáló határ menti megyékben, így Csongrádban realizálódik.

A főkapitányság illetékességi területén 2012-ben a regisztrált jogsértések száma az ENYÜBS adatai alapján 19.338 volt (22.164-ről), ami 12, 8 % - os csökkenést jelent az előző évhez viszonyítva.

A 2012. évre vonatkozóan összességében megállapítható, hogy az állampolgárok a legtöbb esetben vagyon elleni deliktumok sértettjei voltak, és az esetek jelentős részében meghatározó volt a sértetti közrehatás. Az alkalmi és besurranásos lopások esetében az óvatlanság, a kellő körültekintés hiánya, a betöréses lopások esetén a szükséges vagyonvédelmi intézkedések elmulasztása, ami fokozottan jelentkezik a kisebb településeken illetve a külterületi (sok esetben lakatlan) ingatlanok esetében. Az időskorú sértetteket a fent vázoltak mellett fizikai kiszolgáltatottságuk, hiányos ismereteik (közszolgáltatók, hivatalos szervek működési rendjéről, az igazoló okmányaik formájáról, tartalmáról) is könnyű célponttá tehették. Egyes esetekben a sértett alkoholos és/vagy kábítószeres befolyásoltsága is hozzájárulhatott az áldozattá váláshoz (pl. testi sértés, kifosztás esetén). Mindezek mellett a környezet közömbössége is több alkalommal segíthette a jogsértések sikeres véghezvitelét. Kifejezetten újfajta, eddig nem tapasztalt bűnelkövetési módszert nem regisztráltunk, de tapasztalataink szerint még mindig sok felhasználó ismeretei hiányosak az internethez köthető jogsértéseket illetően. Főleg a neten keresztül történő vásárlásoknál illetve befektetéseknél fordulnak elő bűncselekmények, így különböző módszerekkel elkövetett csalások. A sértettek és az elkövetők köre ezeknél az eseteknél főként a fiatal felnőtt korosztályból kerül ki.

2. Általános feladatok:

• Tevékenységünk fontos részét képezte az éves jelentések, valamint az azonnalos jelentések elkészítése, az ORFK-ra történő felterjesztése. Kötelezettségeinknek minden esetben időre megfeleltünk.

• A CSMRFK áldozatvédelmi referense a hozzá forduló személyek esetében személyes és telefonon keresztül történő tájékoztatást adott, illetve segítséget nyújtott az érintett (leginkább családon belüli erőszakkal, zaklatással, áldozatsegítő támogatásokkal összefüggő) kérdésekben.

• A félév folyamán szakirányítási feladatainknak eleget tettünk. Rendszeres kapcsolatot tartottunk a rendőrkapitányságok bűnmegelőzési feladatokat ellátó munkatársaival, az esetleges napi problémák, kérdések megoldásához segítséget nyújtottunk.

• Elkészítettük az osztály munka - illetve rendezvénytervét.

3. Kiemelt projektek:

• A 2012-es esztendő első félévében a CSMRFK három sikeres pályázat benyújtásról értesült, negyedik pályázatunk elbírálása folyamatban van, és további 12 pályázatban szakmai együttműködőként veszünk részt.

 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által még 2011-ben meghirdetett TÁMOP 5.6.1.C-11/2, „Csongrád megyei összefogás a bűnmegelőzés és az áldozatsegítés érdekében” című pályázatra nyújtottunk be projekttervet, amely 2012-ben kedvező elbírálásban részesült. A pályázatban konzorciumi tagként veszünk részt a Csongrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara mellett. A 2012. őszén induló és két esztendőn át tartó projekt elemei között a Civil (Közbiztonsági) Hírlánc fejlesztése, továbbképzések szervezése, speciális (kifejezetten külterületi ingatlanfajták vagyonvédelmét elősegítő) áldozatvédelmi kisfilmek készítése, Tanyakabinetek, tanyai lakossági fórumok tartása, valamint szituációs bűnmegelőzési eszközök beszerzése szerepel. Az elnyert támogatás a külterületi vagyonvédelmi kiadványaink bővítésén túl, egy biztonsági eszközöket bemutató brosúra elkészítését is lehetővé teszi.

 Az „Együtt a biztonságért” Belügyminisztérium által 2011-ben kiírt pályázatra a Rendőr-főkapitányság négy rendőrkapitányság - Szeged, Kistelek, Szentes, Szeged - együttműködésében, valamint a katolikus, református és evangélikus egyház támogató közreműködésével állított össze bűnmegelőzési programját. A pályázat a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, továbbá a rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek szakmai elképzelése és igénye alapján, Szeged, Mórahalom, Hódmezővásárhely, Szentes, Kistelek város által nyújtott 1 234 352 Ft millió forint önerő biztosításával, és 3 500 000 Ft. elnyert pályázati összeggel valósulhatott meg. Az „Együtt a Biztonságért” program a megyében élő lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében közösségi programok, városi közbiztonsági napok, továbbképzések, elektronikus prevenciós tananyag készítésében, többnyelvű információs kiadványok szerkesztésében, interaktív web-felület létrehozásában, bűnmegelőzési kisfilm forgatásában realizálódott. Kiemelve: - Két képzési napon (április 26-án és május 3-án) a lakosság valamint rendőrkollégák kaptak betekintést a bűnmegelőzés aktuális témaköreibe, összesen mintegy 150 fő részvételével. - A pályázatban célul tűztük ki, hogy egy e-learning tananyagot fejlesztünk és teszünk közzé a világháló segítségével. A tananyag a szakemberek és egyéb érintettek szakmai ismereteinek bővítésén túl lehetőséget biztosít mindenki számára, hogy megismerkedjen az áldozattá-, illetve elkövetővé válás megelőzésének lehetőségeivel. A felmerült igények alapján egy nyílt forráskódú (open source) „ILIAS” nevű rendszerben készítettük el a tananyagot. - Létrehoztuk a www.bulisbiztonság.hu honlapot, mely elsősorban a fiatalokhoz kíván szólni, azonban rajtuk keresztül családokhoz, tanárokhoz is el szeretne eljutni. A honlap gondolata mellé olyan ismert emberek álltak, mint Ördög Nóra műsorvezető, a Pick Szeged Kézilabda csapat, illetve a szegedi pedagógus társadalom elismert tagja Király Leventéné, valamint Orbán Hedvig a Százszorszép Gyermekház vezetője. - A pályázat keretén belül öt alkalommal közbiztonsági napok kerültek megrendezésre: 2012. április 21. Hódmezővásárhely; 2012. április 23. Szeged; 2012. április 23. Kistelek; 2012. május 01. Mórahalom; 2012. május 11. Szentes. Minden esetben az illetékes rendőrkapitányság volt a fő szervező. - Elkészült a Prevenciós Médiatár újabb epizódja. A „Körforgás” című kisfilm (6 perc 55 másodperc) a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára és mikéntjére hívja fel a figyelmet.

 A Bulis Biztonság honlap 2012. november 26-án Non Profit kategóriában elnyerte a Magyar Marketing Szövetség „Év Honlapja 2012” díját.  Áprilisában kiírásra került a TÁMOP-5.6.1.B-12/2 - A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek-és fiatalkorúak segítése elnevezésű pályázat, melyre a CSMRFK ugyancsak konzorciumi tagként nyújtott be közös pályázatot Mórahalom Városi Önkormányzattal.

 Mindezek mellett, további 12 pályázatban szakmai együttműködőként veszünk részt.

• A Csongrád Megyei RFK Tanyaprogramja tizenötödik éve működik. A 2010-ben kiadott főkapitányi intézkedési terv „A külterületen élő tanyai lakosság biztonságának fokozása érdekében végzett rendőri tevékenység hatékonyságának növelésére” kiemelt eleme a Külterületi Járőrszolgálat, Civil Hírlánc a rendőrkapitányságok havi jelentése alapján megfelelően működik. A rendőrkapitányságok bűnügyi osztályai minden hónap 05. napjáig jelentést tesznek az illetékességi területükön, tanyán élők sérelmére elkövetett bűncselekmények alakulásáról. Az országban egyedülálló módon működő projekt új lendületet 2012. szeptemberétől a fent említett TÁMOP 5.6.1.C-11/2. pályázaton elnyert támogatás Tanyaprogramra történő fordításával vehet.

• A CSMRFK kiemelt programja a „Lépésről lépésre - együtt a biztonságért” elnevezésű komplex bűnmegelőzési projekt is, amely az Európai Bűnmegelőzési Hálózat (EUCPN) tagállamoknak szóló megmérettetésén 2011. decemberében a belügyminisztérium döntése alapján Magyarországot képviselhette. A programot mára már több mint 100 ezren látták. Januártól-júniusig Bács-Kiskun; Győr-Moson-Sopron valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei RFK-k meghívására több vidéki helyszínen is szerepelt. A kiállítás a megyei előadásainknak, rendezvényeinknek is preferált eleme.

4. További prevenciós tevékenységek életkor szerinti megosztásban:

• Óvodás korosztály:

 A kisgyermekek számára folytatódott a bűn- és baleset-megelőzési témájú Ovizsaru program, amely mára már a megye 31 óvodájában illetve tagóvodájában működik.

 A Délmagyarország c. napilappal együttműködve, folytattuk prevenciós megjelenésünket a BREKI (4-12 éves korosztálynak szóló) gyermeklapban. „Szimat a beszélő rendőrkutya” három alkalommal adott tanácsot a biztonság megteremtése érdekében.

• Általános iskolások:

 E korosztály számára egyaránt tartunk saját és adaptált programokat, amelyek több iskolában is folyamatban vannak. A 2012/13-as tanévben a DADA – oktatás négy fő képzett rendőrkolléga oktatóval, 7 település 7 iskolájának, 27 osztályában 571 fő tanuló részvételével folyik.

 Saját prevenciós programjaink közül folytattuk az általános bűnmegelőzési ismereteket adó TINI-KÉK, valamint a drog-prevenciós 2D (Drog Dimenziók) megelőzési előadások tartását. (A megye különböző oktatási intézményeibe heti rendszerességgel hívták az osztály munkatársait.)

 Júniusban ismételten megszerveztük a Víz-parti évzáró - szünidőindító biztonsági juniálist, immár negyedik alkalommal. Idén is együttműködtünk a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Szegedi Vízirendészeti Őrse, a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat, a Mentőszolgálat, a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, és a rendezvénynek otthont adó Makó város Polgármesteri Hivatala munkatársaival. A rendezvényen játékos csoportfoglalkozások keretében a rövid elméleti ismertetők mellett gyakorlati bemutatókon ismerhette meg a 120 általános- és középiskolás diák az alapvető szünidei biztonsági tudnivalókat a rendezvénynek helyszínt adó Maros Kalandparton. • Középiskolások:  A fiatalok számára az általános iskolásokhoz hasonlóan TINI-KÉK és drog-prevenciós 2D (Drog Dimenziók) megelőzési előadásokat szerveztünk.  Folytatódott a ”Lépésről lépésre – együtt a biztonságért” programunk a megyei oktatási intézmények bevonásával.

 A Szegedi Ipari Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Szeged-Móravárosi Tagintézménye együttműködésében egy négy hónapon áttartó bűnmegelőzési programba kezdtünk. A projekt zárására december 21-én került sor, a még október hónapban meghirdetett bűnmegelőzési pályázat ünnepélyes eredményhirdetésével. A programsorozatban az iskola mintegy 800 tanulója vett részt.

• Felsőoktatás:

 Immár tizenharmadik alkalommal indult bűnmegelőzési oktatás a Szegedi Tudomány Egyetem karain a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szervezésében. Februárban a főiskolai karon tanulók „Általános bűnmegelőzési ismeretek” témakörében hallgathattak prevenciós témájú előadásokat húsz órában.

 Szeptemberben az SZTE Bölcsészettudományi Karán „Fiatalok biztonsága – jövőnk záloga” címmel bűnmegelőzési műhelymunka kezdődött. A szintén húsz szemináriumi órából álló kurzus gyakorlati szempontból dolgozza fel a legfontosabb prevenciós témákat. A hallgatók több külső helyszínen ismerkednek meg az alapvető megelőzési kérdésekkel. Volt óra környezetvédelem, internet veszélyei, mediáció, iskolai agresszió, drogprevenció, víz és közlekedésbiztonság, családon belüli erőszak, fiatalok az eljárásokban, hazai helyszínelők témakörökben is. Ez az oktatási modell olyan formára épül, amelyben a résztvevők aktív részesei az óráknak, az elsajátítás, a megismerés a közvetlen tapasztalás útján történik.

 Október hónaptól az SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karának leendő pedagógusai 18 órában Drogprevenciós oktatásban részesültek. A tantárgyat mintegy 100 hallgató részére hirdette meg a főkapitányság. Az előadásokat a CSMRFK Bűnmegelőzési Osztályának munkatársain kívül - az együttműködés szellemének megfelelően - a rendőrség más osztályainak szakemberei, külső neves szaktekintélyek tartják.

 A Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztálya kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a leendő rendőrök még az intézményi keretek között folytatott oktatási rendszeren belül megismerkedjenek a bűnmegelőzési tevékenység alapjaival, az áldozatvédelmi tevékenység fontosságával. Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot Szegedi Rendészeti Szakközépiskolával, mely eredményeként hat alkalmas előadássorozatot tartottunk a legfontosabb prevenciós tudnivalók ismertetésével. Az osztályon vezetett munkanapló alapján a 2012-es esztendőben a megye különböző oktatási intézményeiben 98 alkalommal tartottunk prevenciós előadásokat, rendezvényeket fiatoknak.

• Felnőtt korosztály, nagy rendezvények: Az elmúlt évek tapasztalatai igazolták, hogy a bűnmegelőzés komplex preventív munkáját a lakóközösségek napi ritmusához inkább alkalmazkodva kell megoldani, ami kiemelten igaz a 25-60 év közötti korosztály megszólítására.

 Folyamatosan törekszünk, a külső kommunikáció, a médiában való megjelenés erősítésére. Emellett rendszeresen részt veszünk lakossági fórumokon, közösségi rendezvényeken, falunapokon, egészségnapokon, családi rendezvényeken.

 Minden esztendő januárjában „Nagyszüleink biztonsága” elnevezésű, szépkorúak szóló programunkat a megyei Idősügyi Tanácsok vezetőinek segítségével a megyében működő nyugdíjas kluboknak ajánljuk ki.

 Januárban Hódmezővásárhelyen a Fejér Megyei RFK-val együttműködve Ovizsaru képzést tartottunk a csatlakozó intézmények óvodapedagógusai számára.

 Jelentési kötelezettségeinknek eleget tettünk.

 Február hónap az áldozatvédelem jegyében telt. Az Áldozatok Napjával kapcsolatban több fórumon, médiumban is közzétettük gondolatainkat.

 A Belügyminisztérium felkérésére programjainkkal részt vettünk Budapesten a Krimifalók napján.

 „Lépésről lépésre – együtt a biztonságért” bűnmegelőzési programunkkal Szabolcs-Szatmár- Bereg megyébe kaptunk meghívást.

 Februárban Ruzsán, míg márciusban Székkutason tartottunk előadást a helyi nyugdíjasklub meghívásának eleget téve.

 „Lépésről lépésre – együtt a biztonságért” bűnmegelőzési program hat megyei oktatási intézménybe kapott meghívást, a hozzá kapcsolódó előadásokkal együtt.

 Márciustól májusig tartott az „Együtt a biztonságért” bűnmegelőzési nyertes pályázat végrehajtási ideje, számos szakmai programmal, kiadványkészítéssel, filmforgatással.

 Júniusban ismételten megszerveztük a Víz-parti évzáró - szünidőindító biztonsági juniálist, immár negyedik alkalommal a Maros Kalandparton.

 Az MBB-vel közös szervezésben 110 fő szegedi nyugdíjas postás hallgathatott tájékoztatást vagyonbiztonság és közlekedésbiztonság témakörében, majd havi rendszerességgel tartottunk a megye különböző nyugdíjas klubjaiban idősek számára prevenciós előadásokat.

 Júliusban az állatvédelem jegyében részt vettünk az évek óta megrendezett Tappancs Napon.

 Ugyan csak ebben a hónapban több nyári ifjúsági tábor felkérésének eleget téve a megye több településén tartottunk prevenciós előadásokat.

 Augusztusban a Szegedi Ifjúsági Napokon az osztály a Szegedi Rendőrkapitányság munkatársaival közösen bűnmegelőzési programokat szervezett az érdeklődő fiataloknak.

 Három napon keresztül a prevenciós sátor várt kicsiket és nagyokat, családokat különféle foglalkoztató műsorokkal, tesztekkel, ügyességi versenyekkel a Szegedi Hungarikum Fesztivál szervezésében.

 A hónap végén külföldi diák számára tartottunk vagyonvédelmi és áldozatvédelmi ismereteket erősítő prevenciós előadást angol nyelven. A programot a Szegedi Tudományegyetem immár harmadik alkalommal szervezete meg a bűnmegelőzési osztály együttműködésében.

 Szeptember hónapban megtartottuk a megye oktatási intézményei vezetői számára a programjainkat ismertető rendezvényünket, mely eredményeként már ebben a hónapban több iskolától kaptunk előadások tartására felkérést. Ezek alapján hónapról hónapra a megye több pontján átlagosan 5-9 intézményben 150-300 fő tanulóhoz juttatjuk el prevenciós tanácsainkat.

 Ugyancsak ebben a hónapban több lakossági fórumra, falunapra kaptunk meghívást.

 Elkezdtük a Szegedi Ipari Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Szeged-Móravárosi Tagintézménye együttműködésében a négy hónapon át tartó bűnmegelőzési programsorozat szervezését.

 Részt vettünk az Autómentes nap programsorozatában.

 Szeptember, október hónapokban elindítottuk a főiskolai, egyetemi képzéseinket, valamint az RSZKI együttműködésében a hat alkalmas prevenciós előadássorozatunkat.

 Részt vettünk a Szegedi Ifjúsági Házban megrendezett Pályaválasztási Napokon.

 Októberben fölvettük a kapcsolatot a MÁV-val, amely munkatársainak segítségével 1500 szóróanyagot és matricát juttatunk el a közösségi közlekedésen utazók vagyonbiztonságának támogatása érdekében.

 November elején figyelemfelhívó kampányt tartottunk a Mindenszentekkel és Halottak napjával összefüggő megelőzési információkat érintően.

 Ebben a hónapban elkezdődött a TÁMOP 5.6.1.C-11/2 nyertes pályázat végrehajtása, mely során részt vettünk a nyitókonferencia szervezésében.

 Elkezdődött a Csongrád Megyei RFK által vállalt szakmai feladatok megvalósítása.

 A Szegedi Rendőrkapitányság épületében ünnepélyes keretek közt átadásra került a gyermekmeghallgató helyiség.

 A CSMRFK Bűnmegelőzési Osztálya szakmai munkájának eredményeként létrejött Bulis Biztonság honlapot a Magyar Marketing Szövetség „Év Honlapja 2012” díjjal jutalmazta, Non-profit kategóriában.

 December hónapban 10 000 példányszámban adtuk ki karácsonyi vagyonvédelmi kiadványunkat, mely felhasználásával piacokon, tereken bűnmegelőzési akciókat szerveztünk.

 Hagyományainkhoz híven kiadtuk bűnmegelőzési témájú fali-, és kártyanaptárainkat, tanyavédelem és vagyonvédelem témakörében.

 Részt vettünk a CSMRFK által szervezett II. adventi ökumenikus lelki napon.

5. 2012 a gyermekbarát igazságszolgáltatás éve:

• Ehhez kapcsolódva a Csongrád megyei összefogás az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés érdekében elnevezésű konferencia keretében 2012. november 8-án kerül sor a Szegedi Rendőrkapitányság épületében kialakított gyermekmeghallgató helyiség ünnepélyes átadására. Az alkalmasságot igazoló tanúsítványt Rétvári Bence a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára adta át.

• A jogszabályban előírt követelményeknek megfelelően a rendőrség nyomozó hatósága a tizennegyedik életévét meg nem haladott személyek meghallgatását olyan helyiségben hajtja végre, amelyben a büntetőeljárás céljával összhangban biztosítható, hogy az eljárási cselekmény a gyermekkorú lehetőség szerinti kíméletével, a gyermek mindenek felett álló érdekét szem előtt tartva valósuljon meg. A Szegeden létrehozott helyiség maximálisan megfelel a szakmai követelményeknek, a szükséges technikai eszközök mellett színes bútorok, függönyök, különböző korú gyermekeknek való játékokkal teli játékpolcok képezik a berendezést, valamint festésre, rajzolásra is alkalmas játszósarok is kialakításra került.

6. Továbbképzések, konferenciák, külföldi tanulmányutak:

• Az állomány és a társszervek képviselői számára a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság februári éves ülésén számoltunk be projektjeinkről.

• Több országos szinten szervezett továbbképzésen, konferencián, külföldi tanulmányúton is részt vettek az osztály munkatársai. (Kék Vonal/Bp; Lyukak a védőhálón/Bp; Eltűnt gyermekek világnapja/Kecskemét; Vagyonvédelemi továbbképzés/Csopak; Kábítószer bűnözés elleni küzdelem/Bp; Aktuális biztonság/Szeged; Roma szakmai műhelymunka – Egymás nélkül nem megy/Szeged; Ellen-Szer/Csopak; Áldozatvédelmi Konferencia/Bp; Belga Szövetségi Rendőrség és az Európai Bizottság COPPRA projektje/Bulgária; „Többszintű közösségi rendőrségi hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért” projekt/Lettország, Svájc, Skócia)

7. Kiadványok:

• Folytattuk Bárka Bűnmegelőzési Kiadványsorozat bővítését. Prevenciós kiadványaink sora hét új témával bővült: Gyermekprostitúció; 4 nyelvű Tourist Police; Az internet veszélyei; Környezetvédelem; Schengen-tájékoztató; Biztonságos utazás; Biztonságos ünnepek témákban. Az év végén több ezres példányszámban legyártattuk Bárka fali- és zsebnaptárunkat, melyeknek ebben az esztendőben a vagyonvédelem a témaköre.

8. Média - és propagandatevékenység:

• Jelentős hangsúlyt fektettünk a média - és propagandatevékenységre. Az áldozattá válás megelőzése érdekében végzett propagandamunka egyik alappillére továbbra is a külső kommunikáció, a médiában való megjelenés.

• A CSMRFK Bűnmegelőzési Osztálya havi rendszerességgel küldi meg a megye polgármesterei számára megelőzési hírlevelét, a PoliceMail-t (Csm-i ELBÍR). Hírlevelünket a megyei egyházügyi koordinátor közreműködésével a Csongrád megyei egyházak is megkapják. A „Zsarublog” a helyi médium online - www.delmagyar.hu - oldalán azonnalos reagálást tesz lehetővé a megelőzési tevékenységünk számos területére vonatkozóan. Az aktuális prevenciós témáinkat a Délmagyarország című megyei napilappal kötött szerződés alapján rendszeresen publikáljuk Bárka rovat elnevezéssel. Az óvodás - kisiskolás korosztályt az újság mellékletként megjelenő BREKI c. gyermeklapban megjelenő anyagainkon – Szimat a beszélő rendőrkutya – keresztül szólítjuk meg. A www.bulisbiztonsag.hu oldalon folyamatosan jelentetjük meg a CSMRFK Bűnmegelőzési Osztályának munkájával összefüggő prevenciós híreket.

• Fentiek mellett a rendőrkapitányságokkal egyetemben rendszeres tájékoztatást adunk a média számára programjainkról, rendezvényeinkről, kiadványainkról, különféle aktuális kérdésekről. A Magyar Rádió Szegedi Körzeti Stúdiójában hat alkalmas magazin műsor-sorozat indult az állampolgárok figyelmének felhívására. Decemberben az Európa Rádióban mutattuk be prevenciós programjainkat. A helyi médiában való rendszeres megjelenés mellett több alkalommal szerepeltünk az országos médiumokban is (RTL/TV2/HírTv).

9. Együttműködés:

• A bűnmegelőzésben szerepet vállalók és feladattal bírók aktív összefogása céljából, osztályunk évről évre igyekszik bővíteni az ún. Bárka Csoport - azaz mindazon együttműködők - körét, amelyek egymás szakmai munkáját segítve és kiegészítve közösen kell, hogy fellépjenek a megelőzés érdekében. Így napi kapcsolatban állunk a megyében tevékenykedő legfontosabb szakmai-, és civil szervezetekkel, egyházakkal.

• A 2010. novemberében a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság és a Szegedi Tudományegyetem között megkötött Együttműködési Megállapodás alapján folytattuk az oktatási rendszerbe beépített bűnmegelőzési kurzusainkat.

10. Egyéb tevékenység, szakmai feladatellátás:

• Belga Szövetségi Rendőrség és az Európai Bizottság COPPRA projektjének keretén belül, részt vettünk a „COPPRA- Train the trainers session” elnevezésű nemzetközi trénerképzésen. A rendezvény helyszíne és időpontja: Bulgária, Szófia 2012. március 25-30. volt. A képzésen Magyarország mellett Bulgária, Írország, Románia, Szlovénia, Koszovó, valamint Görögország küldöttei vettek részt. Hazánkat 5 fő képviselte, köztük osztályunk munkatársa is.

• A Csongrád Megyei Rendőr- főkapitányság illetékességi területéről a Szegedi Rendőrkapitányság került kiválasztásra 2012-től, mint modell város a „Többszintű közösségi rendőrségi hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért” projektben, amely a közösségi rendészet filozófiáját kívánja elterjeszteni Magyarországon. A svájci- magyar együttműködés kapcsán létrejött pilot projekt fő célja a közösségi rendőrségi modell kísérleti bevezetése négy városban (Miskolc, Szeged, Nyíregyháza, Zalaegerszeg). A projekt eredményeképpen az érintett városokban szorosabb együttműködés alakul ki a közbiztonság javításában érintett szervezetek között, javul a közbiztonság és a lakosság biztonságérzete, hosszú távon, pedig létrejön egy olyan szakmai tudásbázis, ami megteremti a modell elterjesztésének lehetőségét. A projekt magyarországi kidolgozásában a következő hónapokban a CSMRFK BMO is szakmai feladatot lát el.

 

M. Toronykőy Márta r. alezredes Csongrád MRFK Bűnmegelőzési Osztály vezetője

Rendezvénynaptár

előző 2017. július következő
KeSzeCsüPénSzoVas
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Hírlevél

A PoliceMail a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendszeresen megjelenő információs hírlevele.
Íratkozz fel hírlevelünkre, hogy első kézből kapj friss információkat, értesülj a legújabb felhívásokról, hirdetményekről, melyek a biztonságodat védik.
Feliratkozom