Eredmények

“Kistelepülések fiataljainak biztonságáért” pályázat

A szegedi ÁGOTA Közösségi és Kulturális Központ adott otthont a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság “Kistelepülések fiataljainak biztonságáért” című pályázata zárórendezvényének.

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság  2016. május 16. 8:02

A 2016. május 13-án megtartott projektzárón, a főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 25 prevenciós társasjátékot, és a szakmai programot kiegészítő munkafüzet adott át az ÁGOTA Alapítvány képviseletében megjelent gyermekeknek.

A Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa által 3 millió forinttal támogatott pályázat négy pillére a településeken, illetve külterületen élők biztonságának fokozását volt hivatott erősíteni.  A program célcsoportjai egyrészt a fiatalok, másrészt a felnőttek, akiket az életkori sajátosságoknak megfelelő módon - játékos elemekre építve, illetve tematikus tájékoztatással - szólítottak meg a megvalósításban résztvevő szakemberek. A főbb elemek közül a „Lépésről lépésre a biztonságért” bűn-és baleset-megelőzési társasjáték, és a hozzá tartozó „Prevenciós ötlettár” elnevezésű munkafüzet a családok és a pedagógiai intézmények oktatómunkáját segítheti. A következő elemként összeállított „Technikás védelem” elnevezésű kiadvány azokat a fontos vagyonvédelmi eszközöket mutatja be, amelyek alkalmazásával az otthonok biztonságosabbá tehetők. A projekt keretében szervezett lakossági fórumok és tanyakabinetek alkalmával lehetőség nyílt arra is, hogy a legfontosabb vagyon- és személyvédelmi tanácsok közvetlenül jussanak el a célközönséghez. A projektzáró helyszín kiválasztását a CSMRFK és az ÁGOTA Alapítvány között meglévő sokéves, igen szoros és hatékony szakmai kapcsolata indokolta. Kothencz János, az alapítvány létrehozója, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója elmondta, az ÁGOTA szemléletével összhangban vannak az évek óta megszervezett, a fiatalokat megcélzó rendőrségi bűnmegelőzési programok, melyek azért is fontosak, mert az alapvető tájékoztatáson túl elősegítik a hatóságok, köztük a rendőrség emberközelibbé tételét. A főigazgató szerint ezzel is összefügghet, hogy évente átlagosan két-három csemetéjük is a rendőri pályát választja.

Dr. Rádi Norbert r. ezredes, megyei főkapitány-helyettes, bűnügyi igazgató ismertette a közel húszéves, a külterületen élők személyes biztonságának javítását célzó Csongrád megyei Tanyaprogram főbb elemeit, eddig elért eredményeit.  Az elmúlt esztendők során újabb és újabb célcsoportokat sikerült bevonni a programba, így a gyermek- és fiatalkorúakat is igyekeznek megszólítani. A bűnügyi igazgató reményei szerint az ilyen és hasonló projektek is hozzájárulhattak a gyermek- és fiatalkorú sértettek és elkövetők számának az elmúlt években tapasztalható csökkenéséhez.

M. Toronykőy Márta r. alezredes, a Bűnmegelőzési Osztály vezetője ismertette a társasjáték és a munkafüzet létrejöttének előzményeit, azok szerkezetét, felépítését. Elek Gábor c. r. alezredes a CSMRFK legújabb, „Biztonságtechnikai ajánlások az otthonok védelméhez” című komplex prevenciós kiadványát mutatta be a zárórendezvényen.

A Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács képviseletében megtisztelte a rendezvényt Szabóné Dr. Gáspár Erzsébet ny. r. ezredes, aki tájékoztatást adott a Tanács jövőbeni szakmai elképzeléseiről, és a kiírandó pályázatokról.

 


 

 

IIASA-Shiba harmadszor

Minőségfejlesztési díjat kapott a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya.

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. január 30. 10:12

Harmadik alkalommal ismerte el a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság munkáját a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület és dr. Shoji Shiba nemzetközi minőségszakértő által alapított IIASA-Shiba Alapítvány. A díjátadón - amely egyben az elismerés megalapításának huszonötödik ünnepi ülése is volt - idén tizenhárom szervezet, csoport részesült a minőségfejlesztés területén elért eredmények elismeréseként IIASA-Shiba Díjban. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a „közigazgatás, közszolgálat területén végzett tevékenység” kiírásban nyújtotta be pályázatát csoport kategóriában, a társadalmi felelősségvállalás témakörében. Az elismeréssel a tizennyolc éves Tanyaprogram végrehajtását értékelték, a lakosság szubjektív biztonságérzetének erősítése érdekében végzett tevékenységet és szakmai együttműködését. A díj elnyerése szakmai presztízst jelent a főkapitányságnak. A díjat dr. Shoji Shiba professzor és dr. Hatala József r. altábornagy, miniszteri biztos, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke adta át. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság első alkalommal 2004-ben, majd pedig a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség 2011-ben részesült az elismerésben, szervezet kategóriában. Csongrád megye másik elismerésben részesült szervezete a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Egyetemi Klinikai Központja volt, amely a szolgáltatási szférában az egészségügy területén kapta meg a díjat. Az eseményre a Nemzetgazdasági Minisztériumban került sor 2015. január 28-án.„Nem magánügy”

Újabb Csongrád megyei prevenciós program jelent meg ajánlásként az „European Crime Prevention Network Toolbos Series” („Európai Bűnmegelőzési Hálózat Bűnmegelőzési Eszköztár Sorozat”) elnevezésű szakmai kiadványában.

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság  2014. április 10. 9:25

A 4. brosúrába a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság „Nem magánügy” („Not a private matter!”) elnevezésű projektje került be, mint külföldi bűnmegelőzési jó gyakorlat.

Az EUCPN Titkársága által megjelentetett kézikönyv előzménye, hogy az Európai Bűnmegelőzési Hálózat 2004 óta minden esztendőben versenyt hirdet a tagállamok legjobb bűnmegelőzési gyakorlatai számára. Az országok egy, a versenykiírásnak megfelelő hazai "best practice"-nek ítélt programmal nevezhetnek.  A versenyt 2013-ban „kapcsolati erőszak” témakörében hirdetették meg. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság „Nem magánügy” („Not a private matter!”) elnevezésű projektje a Belügyminisztérium döntése alapján 2013-ban Magyarországot képviselte az EUCPN litvániai bűnmegelőzési versenyén. A négy modulból álló prevenciós projekt a családon belüli erőszak jelenségének helyi sajátosságait figyelembe véve a kiemelt kockázatú áldozati csoportokra (nők és gyermekek, időskorúak, lakótelepen és külterületen élők…) fókuszál. A magyar projekt sikerét komplexitása, valamint a széleskörű szakmai együttműködés adta, melyet a szervezők oklevéllel ismertek el.

A most megjelent 4. eszköztár sorozat előtt, a 3.-ban a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 17 esztendős Tanyaprogramja (Outer Area’s Safety: Multi-level community Network) mutatkozhatott be, mint tagországi „best practice”.


 

Szófiában a Csongrád megyei Tanyaprogram

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság külterületi Tanyaprogramja képviselte Magyarországot az Európai Unió SELPE programja zárókonferenciáján.

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. október 8. 13:07

A hellyi rendészeti tapasztalatok megosztása Európában című szemináriumon Magyarországról M. Toronykőy Márta r. alezredes, a CSMRFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője, és Nagy Ildikó r. főhadnagy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kiemelt főreferense vett részt. A Csongrád Megyei Rendőr- főkapitányság a „Külterületek biztonsága - Tanyaprogram” elnevezésű magyar projektet mutatta be angol nyelven. Csongrád megye speciális adottságainak ismertetése után részletesen beszámoltak a „Tanyaprogram” komplex bűnmegelőzési projekt kapcsán végrehajtott feladatokról. A SELPE záró szemináriumán harminc közösségi rendészeti programról kaptak tájékoztatást a meghívott országok képviselői. A személyes találkozás alkalmával a delegált államok különböző szakmai témákat is megvitathattak a szekcióüléseken, illetve értékes információkhoz jutottak egymás tevékenységével kapcsolatosan. A Csongrád Megyei Rendőr- főkapitányság külterületi biztonsági programja a nemzetközi bűnmegelőzési mezőnyben megállta a helyét. A tizenhat éve működő tanyaprogram jó magyarországi példája volt annak a közösségi rendészeti tevékenységnek, amelynek szerepe az Európai Unióban jelenleg is prioritást élvez.


 

Valenciában a Csongrád megyei Tanyaprogram

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság külterületi Tanyaprogramja képviselte Magyarországot az Európai Unió SELPE programja keretén belül szervezett konferencián.

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság - 2013. június 5. 9:56

A „Sharing Experience in Local Policing in Europe" azaz, „A helyi rendészeti tapasztalatok megosztása Európában” című rendezvényen Magyarországról M. Toronykőy Márta r. alezredes, a CSMRFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője, és Nagy Ildikó r. főhadnagy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kiemelt főreferense vett részt a szemináriumon. A spanyolországi Valenciában a meghívott országok hazájuk közösségi rendészeti programjai közül a „legjobb gyakorlatokat” mutatták be. A rendezvényt Miquel Domínguez Valencia város közbiztonságért felelős alpolgármestere, valamint Andrés Rabadán Cañada Valencia város rendőrségének főkapitánya nyitotta meg. Ezt követően a SELPE program általános bemutatása következett, valamint szó volt a helyi kezdeményezésű rendészeti modellekről, és a közösségi rendészeti modellek európai alkalmazásáról. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a „Külterületek biztonsága - Tanyaprogram” elnevezésű magyar projektet mutatta be angol nyelven. Az előadás Csongrád Megye speciális adottságairól és a „Tanyaprogram” komplex bűnmegelőzési projekt kapcsán végrehajtott feladatokról szólt. A SELPE szemináriumon tizenhat közösségi rendészeti programról kaptak tájékoztatást a meghívott országok képviselői. A személyes találkozás alkalmával a delegált államok különböző szakmai témákat is megvitathattak, illetve értékes információkhoz jutottak egymás tevékenységével kapcsolatosan. Mindezen tapasztalatok hosszú távon hozzájárulnak a Magyarországon végzett bűnmegelőzési munka hatékonyságának növeléséhez, és ezáltal a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében végzett prevenciós munka fejlesztéséhez is. Összességében megállapítható, hogy a Csongrád Megyei Rendőr- főkapitányság külterületi biztonsági programja a nemzetközi mezőnyben teljes mértékben megállta a helyét. A tizenhat éve működő tanyaprogram jó magyarországi példája volt annak a közösségi rendészeti tevékenységnek, amelynek szerepe az Európai Unióban jelenleg is prioritást élvez.


 

AZ ÉV HONLAPJA 2012.

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság - 2012. november 29.

A Magyar Marketing Szövetség 2004. óta minden évben meghirdeti „Az Év Honlapja Pályázatot”, azzal a céllal, hogy zsűrizze az online kultúra fejlődését, a korszerű és hatékony marketinglehetőségeket, a figyelemfelkeltés eredményességét. Idén minden eddiginél több pályaművet küldtek be cégek, szervezetek, magánszemélyek az ország egész területéről.

A 25 kategória 359 pályázója között „Non-profit” kategóriában indult a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szakmai munkája és koordinációja alapján megvalósított Bulis Biztonság bűnmegelőzési témájú honlap is. A 12 fős szakmai zsűri komplex szempotok –design, innovativitás, interaktivitás, kategóriának megfelelő tartalom stb. – alapján e honlapnak ítélte az „Év honlapja Díját”. Az elismerést Varga István, a pályázat alapítója és Dr. Eszes István, a zsűri elnöke adta át.

A honlap létrejöttét több települési önkormányzat és rendőrkapitányság összefogásával benyújtott sikeres belügyminisztériumi pályázat tette lehetővé. Az „Együtt a biztonságért” projekt egyik kiemelkedő eleme a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatott bűnmegelőzési témájú weblap létrehozása volt. A www.bulisbiztonsag.hu oldal főként a fiatalokhoz szól, azonban rajtuk keresztül családokhoz, tanárokhoz is hasznos tartalmas prevenciós tanácsokat igyekszik eljuttatni.

A weblap díjazása igazolja a szakmai összefogás jelentőségét, amely jelen esetben a támogatói akarattal társuló, a modern technika eszközeire építő prevenciós elképzelés egy kreatív szegedi honlapfejlesztő stúdió által vizuális megvalósítását jelenti.


Rendezvénynaptár

előző 2017. július következő
KeSzeCsüPénSzoVas
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Hírlevél

A PoliceMail a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendszeresen megjelenő információs hírlevele.
Íratkozz fel hírlevelünkre, hogy első kézből kapj friss információkat, értesülj a legújabb felhívásokról, hirdetményekről, melyek a biztonságodat védik.
Feliratkozom