Csongrád-Csanád megyei tanyaprogram: hagyomány és innováció


Csongrád-Csanád megyei tanyaprogram: hagyomány és innováció. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság 1997-ben az országban az elsők között dolgozta ki külterületi biztonsági programját, mely sok változáson ment keresztül az elmúlt években.


A szórványtelepülésen élők szubjektív biztonságérzetének erősítése érdekében a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság 1997-ben - az országban az elsők között - kezdte meg külterületi biztonsági programjának kidolgozását.

A térségünkben lévő tanyaingatlanok száma igen magas, mintegy húszezerre tehető. A 2011-es népszámlálás adatai alapján Csongrád megye lakosságának 9,4%-a (39 125 fő) él tanyán (KSH). Ezen lakosok között jelentős számban vannak idősek, egyedül élők.

Emellett a megye a tanyák elhelyezkedése szempontjából is a kiemelt figyelmet igénylő területek közé tartozik, tekintettel, hogy rendszere „szórt tanya”. A bűncselekmények elkövetésének szempontjából ez a típusú külterület olyan élettér, ahol a szomszéd, a segítség messze van, a vagyonvédelmi eszközök, rendszerek hiányoznak, a lakosság az infrastrukturális adottságok miatt viszonylag nehezen mozog. Az államhatárok közel vannak, a nagy lakatlan terek miatt pedig a jogsértőknek könnyebben el tudnak menekülniük.

Mindezekre figyelemmel speciális bűnmegelőző, egyedi prevenciós megoldások kimunkálása vált szükségessé. A program kidolgozása valamint végrehajtása a kezdetektől fogva a CSCSMRFK Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztály koordinálásával, a társszervek és civil együttműködők bevonásával történik.


A program legfontosabb elemei:

A Tanyaprogramhoz kapcsolódó Külterületi járőrszolgálat során a polgárőrök, mezőőrök, valamint határrendészek, kmb-sek és a bűnmegelőzés területén dolgozó rendőrök a legfontosabb közbiztonsági, határrendészeti, bűnmegelőzési információkat személyesen osztják meg a nagyrészt 60 év feletti lakossággal. Emellett tanyánként átadásra kerül a Bűnmegelőzési Osztály által összeállított „Bárka biztonsági csomag” is.

A rendőrkapitányságok kezdeményezésére az érintett szakemberek részvételével rendszeresen összehívott Tanyakabinetek célja az adott külterületi, tanyás térségek közbiztonsági helyzetének értékelése. A fórum lehetőséget ad a különböző intézmények, szakhatóságok tapasztalatcseréjére, az aktuális problémák megvitatására, a bűnmegelőzést segítő információs bázisok erősítésére.

Fentiek mellett a tanyai lakosság problémáinak minél gyorsabb megoldása érdekében rendőrségi kezdeményezésre a legtöbb helyen működik úgynevezett Civil/Közbiztonsági Hírlánc. Ezen bűnmegelőzési rendszer tagjai - a rendőrség koordinatív tevékenysége mellett - a települési önkormányzatok, az egészségügyi-szociális ellátó rendszerben dolgozók, a polgárőr szervezetek, a falu- és tanyagondnokok, a mező-, gát-, vad-, és halőrök, vadász- és erdésztársaságok, továbbá mindazon szervezetek, amelyek valamilyen módon kapcsolatba kerülnek a tanyákon élő lakossággal. Ők közvetlenül szembesülhetnek a tanyán élők problémáival, melyeket a gyors segítségnyújtás érdekében jeleznek az illetékeseknek.


A Tanyaprogram főbb állomásai 1997-től:

1997/98. Felmérés strukturált kérdőívekkel a lakosság biztonságérzetét, igényeit érintően.
2000. Ajánlás a polgármestereknek a Civil Hírlánc bevezetésére. (I. tanyakonferencia)
2002. Tanyai járőrözés indulása.
2004. „Pusztázó” (II. tanyakonferencia); az Európai Bűnmegelőzési Hálózat Kézikönyvévben először szerepel a program ajánlásként.
2007. Mórahalmi hatékonyságvizsgálat ;„Pusztázgató” (III. tanyakonferencia).
2008. A program újragondolása, felmérés
2009. Külterületi vagyonvédelmi kiadványok szerkesztése - terjesztése.
2009. IV. „Bárkával Pusztázó” Tanyakonferencia (a BM, az ORFK, a Szegedi Tudományegyetem és az egyházak együttműködésében).
2010. Főkapitányi norma a külterület védelme érdekében.
2011. „Pusztázó” Közbiztonsági Hírlánc-szolgálat indul.


2012.
TÁMOP-5.6.1C-11/2 „Csongrád megyei összefogás az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés érdekében - Nem vagyunk egyedül” című nyertes pályázat.
 • A 2014. szeptemberéig tartó projektben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, valamint a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság közösen vett részt. Az elnyert támogatásnak köszönhetően lehetőség volt a program kiegészítésére, új elemekkel történő bővítésére:
 • A pályázatnak köszönhetően 12 fajta brosúra, prevenciós matrica nyomtatására került sor.
 • A Közbiztonsági Hírláncban résztvevő szervezetek bevonásával a kapitányságokon Tanyakabineteket szerveztünk a problémák megbeszélése, a tapasztalatcsere, a szakmai munka összehangolása érdekében.
 • A lakossággal történő közvetlen kapcsolatfelvétel megteremtésére a hat rendőrkapitányság illetékességi területén lakossági fórumokat szerveztünk vagyonvédelem témakörben (összesen 10 alkalommal).
 • A rendőrkapitányságok munkatársai a társszervekkel közösen rendszeres Külterületi járőrszolgálatot láttak el.
 • Tízezer példányszámban nyomtattuk ki „Pusztázó” elnevezésű speciális kiadványunkat, amely hasznos információkkal segíti a tanyai ingatlanokban élő lakosság biztonságát.
 • A pályázat keretében négy vagyonvédelmi kisfilmet készítettünk: „Külterületen”, „Idősek védelme”, „Hogyan vigyázzunk lakásunkra”, „Betörők” témában. Ezeket különféle bűnmegelőzési előadások, lakossági fórumok alkalmával vetítjük.
 • A pályázatnak köszönhetően beszerzett 800 db elektronikus ajtóék mintegy felét kollégáink a külterületi járőrszolgálatok, lakossági fórumok alkalmával osztották ki.
 • A rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési munkatársasai felkérés alapján huszonhat alkalommal vettek részt nagyobb lakossági rendezvényeken.
 • Krízisintervenció keretében a kiemelt ügyekben a megyei kormányhivatallal közösen jártunk el, ehhez kapcsolódva több interdiszciplináris esetmegbeszélésre is sor került.
2013.
A Tanyaprogram mint Magyarország bűnmegelőzési „jó gyakorlata” - elnyert szakmai pályázat alapján - meghívást kapott az Európai Unió SELPE-programja (Sharing Experience in Local Policing in Europe, azaz „A helyi rendészeti tapasztalatok megosztása Európában”) keretében Valenciában megtartott szemináriumra, majd a program zárásaként Bulgáriába.

2014.
 • A program ismételten bekerült az „European Crime Prevention Network Toolbos Series” („Európai Bűnmegelőzési Hálózat Bűnmegelőzési Eszköztár Sorozat”) elnevezésű szakmai kiadványába, ajánlásként. A Belügyi Szemlében saját összefoglaló tanulmány jelent meg a program során végrehajtott feladatokról.
 • A főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a tanyaprogramot összegezve pályázatot nyújtott be a IIASA-SHIBA minőségfejlesztési díjra közigazgatás, közszolgálat területén végzett tevékenység” kiírásban, csoport kategóriában, a társadalmi felelősségvállalás témakörében. A pályázat során külső szakértők dokumentumokat és helyszíni ellenőrzést is felhasználva több szempontból (munkafolyamat, módszerek, cél-eredmény, fenntarthatóság, belső-külső szemléletváltás, kommunikáció stb.) vizsgálták meg programunkat, és tettek javaslatot a díj alapítójának, Shoji Shiba professzor úrnak.
 • V. „Pusztázó” Tanyakonferencia Hódmezővásárhelyen

  A külterületen élők biztonságát szolgáló 18 éves Csongrád megyei Tanyaprogram tapasztalatait értékelték a Hódmezővásárhelyen 2014. november 27-én megrendezett „Pusztázó” V. Tanyakonferencián, ahol a rendőrség, a polgárőrség és a többi együttműködő jövőbeli feladatairól is szó esett.

  Elsőként dr. Hatala József ny. r. altábornagyismertette a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács külterületi biztonsági programmalkapcsolatos munkáját, és felhívta a jelenlévők figyelmét a  hamarosan megnyíló pályázati lehetőségekre.

  Szenti Tibor író-néprajzkutató alfölditanyavilágról tartott színes előadása után dr. Feleky Gábor egyetemi docensszámolt be az SZTE Szociológiai Tanszékének felméréséről, amely szerint azelmúlt időszakban javult a külterületen élők szubjektív biztonságérzete.

  A résztvevők bepillantást nyerhettek a Csongrád,Bács-Kiskun és Békés megyei tanyaprogramba, majd annak hódmezővásárhelyi sajátosságaiba.A rendezvényen felszólalt Benkő Zsolt, Hódmezővásárhely külterületekért felelősönkormányzati képviselője, prof. dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemrektora, és dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke.

  A résztvevők a konferencián szándéknyilatkozatotírtak alá a bűnmegelőzés terén végzett közös szerepvállalás és az együttműködéskiszélesítése érdekében.

  A tapasztalatokat Papp Károly r. altábornagy,országos rendőrfőkapitány értékelte, aki a téma kapcsán szólt a rendőrség előttálló további feladatokról is.


2015.
 • A CSMRFK Bűnmegelőzési Osztálya SHIBA-díjat kapott. Az elismeréssel a tizennyolc éves Tanyaprogram végrehajtását, a lakosság szubjektív biztonságérzetének erősítése érdekében végzett tevékenységet és szakmai együttműködést értékelték.
 • A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 2015-ben kiírt pályázata a tanyás térséggel rendelkező megyék számára biztosít anyagi forrást, egyrészt új külterületi bűnmegelőzési programok kidolgozására, másrészt a korábban megkezdett programok folytatására. Békés, Bács-Kiskun és Csongrád megye együtt pályázott, és dolgozta ki a „Közösen a Dél-alföldi Régió külterületeinek biztonságáért, az élhetőbb tanyavilágért” elnevezésű projektet. Az elnyert támogatásnak köszönhetően lehetőség nyílt a megyei programok újabb bővítésére is.


IIASA-Shiba Díj

2015-ben országos szinten, minőségfejlesztési díjjal ismerték el a Csongrád Megyei RFK külterületeken élők biztonságának megteremtéséért folytatott bűnmegelőzési munkáját.

Egyedülálló módon már harmadik alkalommal díjazta a rendőr-főkapitányság munkáját a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület és dr. Shoji Shiba nemzetközi minőségszakértő által alapított IIASA-Shiba Alapítvány. (A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság első alkalommal 2004-ben, majd a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség 2011-ben részesült az elismerésben,szervezet kategóriában.)


A 2015-ös díjátadón - amely egyben az elismerés megalapításának 25. ünnepi ülése is volt -  tizenhárom szervezet, csoport részesült a minőségfejlesztés területén elért eredmények elismeréseként IIASA-Shiba Díjban. Az eseményre a Nemzetgazdasági Minisztériumban került sor 2015. január 28-án.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a „közigazgatás, közszolgálat területén végzett tevékenység” kiírásban nyújtotta be pályázatát csoportkategóriában, társadalmi felelősségvállalás témakörben. Az elismeréssel a tizennyolc éves Tanyaprogram végrehajtását, a lakosság szubjektív biztonságérzetének erősítése érdekében végzett tevékenységet és szakmai együttműködést értékelték.

A díjat dr. Shoji Shiba professzor és dr. Hatala József r.altábornagy, miniszteri biztos, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke adta át.A pályázat legfontosabb moduljai, vállalt feladatai: • „Dél-alföldi Pusztázó”  információs kiadvány: a támponti levélszekrényekbe (közel 52 ezer ingatlanba) eljuttatott tájékoztató a legfontosabb vagyon- és áldozatvédelmi tanácsokkal, hasznos információkkal segíti a polgárok biztonságérzetének erősítését.

 • Megelőzési információkat tartalmazó szóróanyagok: a prevenciós kiadványok, szóróanyagok (zseblámpa, biztonsági matricák, hűtőmágnes, láthatósági mellény, ajtóék, zseblámpa stb) lakossági fórumokon, képzéseken, bűnmegelőzési rendezvényeken, külterületi járőrszolgálatok alkalmával kerültek kiosztásra.
 • „Látni és látszani”: a kerékpáros balesetek megelőzését láthatósági mellények tanyákon élőkhöz történő kijuttatásával igyekezett a pályázat támogatni.- A lakosság szubjektív biztonságérzetének felmérése: 600 fő megkérdezésével történt a pályázat indulásakor, valamint a projekt zárásakor.
 • Weblap készítése: a BMRFK szakmai koordinálásával a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében, emellett a már meglévő www.bulisbiztonsag.hu (Csongrád MRFK által szakmailag felügyelt honlap) fejlesztésére is lehetőség nyílt.
 • Képzések: a projektben résztvevők hatékony munkavégzéshez naprakész ismeretekre van szükségük, ezek megszerzését neves szakemberek előadásai segítették a három megyében.
 • Közös logó: az egységes arculat szimbolizálta a bűnmegelőzési tevékenység terén felvállalt együttműködést.
 • Lakossági fórumok szervezése: a bűnmegelőzési információk minél közvetlenebb átadása, a lakossággal való együttműködés erősítése érdekében a régió valamennyi rendőrkapitányságán.
 • Aggyal-sakkal a bűnmegelőzésért: a modul a gyermekeket szólított meg. A prevenciós előadásokkal kiegészülő játékos versenyeken megismerkedhettek az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeivel, a legfontosabb prevenciós tudnivalókkal.
 • Rádióval a bűnmegelőzésért: a speciális információk minél szélesebb körű terjesztése érdekében az írott sajtó mellett az elektronikus média (a rádiók) is meghatározó elemei a pályázatnak. Tizenkét bűnmegelőzési spotunk hasznos tanácsokkal látta el a régió külterületének lakosságát. Emellett megyénként három magazinbeszélgetéssel tájékoztattuk a hallgatókat az aktuális bűnmegelőzési tudnivalókról, a pályázat végrehajtásának folyamatáról.

A pályázat lezárulása után

A Tanyaprogram, melynek működését főkapitányi intézkedési terv szabályozza, a korábbiakhoz hasonlóan a pályázat lezárása után is folyamatosan működik. A kapcsolódó feladatok végrehajtása főként a program állandó elemeinek (Külterületi járőrszolgálat, Tanyakabinet, Civil/Közbiztonsági Hírlánc) megvalósításán keresztül történik.


2016. Az érintett megyék 2016. január eleje és május közepe között a régió külterületein és kisebb településein élők (a 2011-es népszámlálás adatait figyelembe véve mintegy 205. 409 fő) biztonságának megteremtésére fordítottak kiemelt figyelmet 2016-ban „Kisebb települések – nagyobb biztonságban. Négy megye összefogása a falvakban élőkért” címmel a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával  folytatódott a közös munka. A négy megyében -Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok - egy időben, sajtótájékoztatóval indult a projekt.

A 2014-ben „Közösen a Dél-Alföldi régió külterületeinek biztonságáért, az élhetőbb tanyavilágért”. akkor még három megyés projekt több, a lakosság által kedvező fogadtatásban részesült eleme folytatódott 2016-ban - kiterjesztve megyénként a 25 legkisebb lakosságszámmal rendelkező kistelepülésre. Ezeken a helyeken átadásra került egy-egy „Bűnmegelőzési Információs” pont,amelyet egy rendőr paraván jelzett a hozzá tartozó bűnmegelőzési szóróanyagokkal.


A programelemek között szerepeltek:

 • lakossági fórumok;
 • képzések kollégáknak, együttműködő szervezeteknek;
 • rádiós szpotok (12 témában);
 • rádióinterjúk;
 • kampány a kerékpárosok biztonságért;
 • weblapfejlesztés;
 • a Csongrád MRFK Bűnmegelőzési Osztálya által vállalt fontos projektelem, a Pusztázó Hírmondó II   információs kiadvány elkészítése, mely a Posta közreműködésével 56.500 ingatlanba juttatta el a legfontosabb külterületi biztonsági információkat;
 • a pályázat része volt a 2. alkalommal történő hatékonyság mérés is (a lakosság szubjektív közbiztonság érzetének felmérése kérdőívekkel),amelyet 600 fő bevonásával végeztünk a pályázat kapcsán bekövetkezett változások feltérképezése érdekében. 

A pályázat zárására Békéscsabán került sor,ahol a résztvevők megállapodtak a szakmai munka folytatásában.


2017/2018.


A külterületi program folytatásaként 2017-ben hat megyei rendőr-főkapitányság közösen valósította meg a „Pusztán hatan”bűnmegelőzési programot, melyet a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatott. A kezdeményezés célja a tanyákon illetve falvakban élők segítése, tájékoztatása volt.

Békés mellett Bács-Kiskun, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék rendőrsége vett részt az összehangolt prevenciós programban. A rendőri vezetők és bűnmegelőzési szakemberek 2017.július 6-án Békéscsabán összegezték a kitűzött célokat, és mutatták be a program eredményeit.

A hat megyében 177 ezren élnek külterületen, ebből több mint 100 ezren a megyék 25-25 legkisebb településén. Bács, Békés és Csongrád megyék rendőr-főkapitányságai 2015-ben hangolták össze az akkor már évek óta működtetett saját „tanyaprogramjaikat”. Egy évvel később Jász-Nagykun-Szolnok megye is csatlakozott az összefogáshoz, majd 2017-ben már hat megye együttműködését támogatta a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács. 

A „Pusztán hatan” programban a rendőrség nem csupán bemutatta a tanyákon, kistelepüléseken előforduló bűncselekményeket, hanem azazok megelőzését szolgáló ismereteket, információkat, eszközöket adott át az ott élőknek, főként az időseknek.

Folytatódott a 12 témában készített szórólapok és rádiós hanganyagok bemutatása, amelyek - a korábbi évekhez hasonlóan - azon bűncselekmények megelőzési lehetőségeire hívják fel a figyelmet, amelyekkel a falvakban, tanyákon élők a legnagyobb eséllyel találkozhatnak.

A pályázat zárásakor a hat megyében már 150 információs pont működött. Az életnagyságú rendőr makettről a lakosok igényeiknek megfelelően választhatták ki a számukra hasznos információkat tartalmazó kiadványokat.

A bűnmegelőzési témájú „Pusztázó Hírmondó III”  újság ezúttal több mint 67 ezer külterületi levélszekrénybe jutott el.


Emellett fórumokon, kortárs segítőknek, polgárőröknek,tanyagondnokoknak, falugondnokoknak illetve szociális területen dolgozóknak tartott képzéseken is adtak tanácsokat és válaszoltak a kérdésekre a bűnmegelőzési szakemberek. 

A program hatékonyságának mérésekor a megkérdezettek 88 százaléka azt válaszolta, hogy  azt,vagy annál sokkal több segítséget, információt kapott, mint amire számított.„Az ötös skálán értékelje, a kapott információk mennyire segítették abban, hogy növelni tudja saját és környezete biztonságérzetét!” pont esetében mind a hat megyében 4-es és 5-ös között értékelték a munkát a felmérés eredménye szerint. 


A 2017-es esztendőre vonatkozó prevenciós terveink között kiemelkedő helyen szerepel az idén 20 esztendős megyei Tanyaprogram megújítása.  Ennek érdekében nyújtottuk be szakmai elképzeléseinket a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz „Pusztán hagyomány és innováció” címmel,  mely támogatás  elbírálása jelenleg folyamatban van.


Rendezvénynaptár

09 Feb Biztonságos Internet Napja

A Safer Internet Day (Biztonságos Internet Napja) alkalmából több mint 100 országban a bűnmegelőzéssel foglalkozó szervezetek hívják fel a figyelmet az internethasználat előnyeire valamint veszélyeire.

24 Dec Karácsony

2020.12.24-25-26.

29 Nov Advent

2020.11.29-2020.12.23.

További események

Hírlevél feliratkozás

A PoliceMail a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság rendszeresen megjelenő információs hírlevele. Íratkozz fel hírlevelünkre, hogy első kézből kapj friss információkat, értesülj a legújabb felhívásokról, hirdetményekről, melyek a biztonságodat védik.Videótár


Facebook oldalunk