Célunk


A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság évek óta kiemelt figyelmet fordít a térségben élő fiatalok biztonságának megteremtésére. Biztonságos jövőt megalapozni olyan generációval lehet, amely kellő információval rendelkezik az őt körülvevő világról, megfelelő tárgyilagossággal tudja szemlélni azt, és el tudja helyezni benne önmagát. Ez egy olyan folyamat, melynek során számtalan pozitív és negatív impulzus éri a felnövekvő nemzedéket. 

A fiatalok iskolai éveik alatt jelentős változásokon mennek keresztül. Átszerveződnek családi kapcsolataik, önállóság iránti vágyuk a kortársaikkal eltöltött idővel együtt megnő. A gyerekek függetlenedési vágyával azonban gyakran nincs összhangban a felelősségtudat kialakulása, és sokszor nincsenek tisztában az olykor komoly jogi következményekkel járó tettek súlyával sem. Az e korosztályt érintő statisztikai adatok elemzése és értékelése igazolta, hogy szükség van új és hatékony megelőzési projektek kidolgozására. Olyan megoldásokat igyekszünk keresni és kifejleszteni, amelyek a prevenciós témákat az áldozattá válás elkerülésének szempontjából teszik befogadhatóvá úgy, hogy nem megmondanak és kijelentenek, hanem elgondolkodtatnak, szórakoztatva tanítanak, nevelnek. Fontos, hogy a fiatalok döntéseiket ne utasításra hozzák meg, hanem a maguk belátásából. Elképzeléseink megvalósításához igénybe vettük a humor eszköztárát is, hisz a jó tanítás interaktív, egyénileg is bevonja a gyereket a folyamatba, különböző  érzékszervekre hat, és megfelel az életkori sajátosságoknak. A humor által kiváltott élmény segíti az együtt nevetés csapatformáló, feszültségoldó hatásának érvényesülését, amely során – kutatások által bizonyítottan – a világra nyitottabb állapotba kerülünk, befogadóbbá válunk. 

A fiatalokat érő különböző impulzusok feldolgozásában a családon, pedagóguson kívül fontos szerep hárul mindazokra, akik nevelő-oktató feladataikon keresztül kapcsolatba kerülnek e nemzedékkel. Az értük és érdekükben folytatott tevékenység csak széleskörű társadalmi összefogással lehet hatékony. A megelőzésben szerepet vállaló szakmai és civil szervezetek közös fellépése által válhat még komplexebbé a prevenció, amelynek fő feladata a bűnalkalmak csökkentése, a bűnözést előidéző okok hatásának mérséklése, a sértetté válás megelőzése - erősítve ezzel a jogkövető magatartás kultúrájának kialakítását, és az erőszakmentes elhárítási módszerek alkalmazását. 

Fő célkitűzésünk, hogy a sikeres bűnmegelőzés érdekében segítsük a a szabálykövető magatartás kialakulását, a jogkövető életmódra nevelést, a tartalmas életcélok megtalálását, a hasznos szabadidő-eltöltést. 

Együttműködő partnereinkkel, segítőinkkel, szakmai támogatóinkkal olyan programokat igyekszünk létrehozni, melyek a különböző generációkat egységesen támogatják - megvalósítva a biztonság terét". Legyen szó akár kicsi gyermekről, diákról, szórakozó fiatalról, értékeit védő felnőttről, vagy külterületen élő idős emberről.

A www.bulisbiztonsag.hu oldal megjelenése óta eltelt évek bizonyították, hogy nem elég pusztán rendőrszakmai téren fejlődni, programjainkat folyamatosan bővíteni, de alkalmazkodni kell a XXI. század technikai kihívásaihoz is. Ehhez tartozik, hogy modernizálnunk, frissítenünk kell az oldal tartalmait, a megjelenő vizuális elemeket is. A megvalósítás érdekében pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz. Az összefogással megvalósuló program „Generációk biztonsága” elnevezéssel részesült támogatásban.  Ennek köszönhetően vált lehetővé a www.bulisbiztonsag.hu honlap megújítása.

Reméljük, mindenki talál olyan tartalmat az oldalon, amely jelentős mértékben hozzájárul biztonsága megteremtéséhez! 

Egész évben az Önök biztonsága érdekében!

Rendezvénynaptár

20 Nov A gyermekek jogainak világnapja

1959. november 20-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése a Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkozatot. Azóta november 20-a a gyermekek jogainak világnapja. 1989. november 20-án az ENSZ Közgyűlése a Gyermek Jogairól szóló Egyezménnyel kötelezővé tette annak elismerését. Magyarország 1991-ben ratifikálta az Egyezményt. Magyarország Alaptörvénye kiemelt védelemben részesíti a gyermekkort. Kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

21 Nov Dohányzásmentes nap

E nap alapötletét 1971-ben született meg, amikor Massachusetts állam kormányzója arra kérte a polgárokat, hogy egy napig ne dohányozzanak, és a pénzből, amit aznap dohányárura költöttek volna, egy helyi középiskolát támogassanak. 1977-ben már minden állam csatlakozott a mozgalomhoz, ami ekkor kapta az egységes „Smokeout Day” elnevezést. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére november harmadik csütörtökét nemzetközi szinten is füstmentes nappá nyilvánították.

25 Nov A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja

Ezen emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta november 25-én tartják. Az ENSZ közgyűlése 1999. december 17-én nyilvánította e napot a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napjává, felkérve a kormányokat és nemzetközi szervezeteket, hogy e napon figyelemfelhívásul szervezzenek programokat.

További események

Hírlevél feliratkozás

A PoliceMail a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendszeresen megjelenő információs hírlevele. Íratkozz fel hírlevelünkre, hogy első kézből kapj friss információkat, értesülj a legújabb felhívásokról, hirdetményekről, melyek a biztonságodat védik.Videótár


Facebook oldalunk